Zainwestuj w święty spokój

Powierz nam rozliczanie
czasu pracy Twoich kierowców

Nasze usługi

Czym się zajmujemy?

Analizą czasu pracy kierowcy

Analizą naruszeń popełnianych przez kierowców

Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne

Rozliczamy płace minimalne w EU

Opracowujemy odwołania od kar i mandatów

Wspieramy podczas kontroli w firmach

Przygotowujemy dokumenty pracownicze i umowy o pracę

Nasza Oferta

Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego każdego traktujemy indywidualnie.
Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę cenową!

Analiza czasu pracy kierowcy w oparciu
o dane cyfrowe i/lub wykresówki, informacje o urlopach
i dniach wolnych; w tym:

Ewidencja czasu pracy wg wytycznych PIP

Odpoczynki tygodniowe

Analiza czasu pracy pod kątem ITD

Zestawienia wynagrodzeń

Raporty naruszeń w zakresie czasu pracy kierowcy

Rozliczanie ryczałtów

Raporty aktywności dziennej

Zestawienia godzin nadliczbowych

Rozliczenie podróży służbowych krajowych i zagranicznych na podstawie raportów
przekroczenia granic z GPS (niezależnie od systemu, z którego korzystasz),
kart delegacyjnych oraz kart drogowych (kilometrówek), pojazdów powyżej 3,5t oraz poniżej 3,5t,

Wyliczenie płac minimalnych we wszystkich krajach, w których wypłacanie minimalnego
wynagrodzenia jest wymagane, m.in.: Francja, Niemcy

Sczytywanie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego

Opracowanie dokumentów pracowniczych i umów o pracę

SPECJALNA OFERTA DLA MAŁYCH FIRM:
wspomaganie pracy Twojego biura, m.in.:

Kontrola zgodności tankowań oraz
zużycia paliwa

Kontrola terminów przeglądów pojazdów

Zgłoszenia delegacyjne kierowców
do wjazdu na teren Niemiec, Francji, Austrii

Zakładanie oraz prowadzenie kart urządzeń
w systemie CRO (agregaty chłodnicze)

Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego każdego traktujemy indywidualnie.
Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę cenową!

Korzyści płynące z prowadzenia ewidencji czasu pracy

Ograniczenie / wyeliminowanie kar nakładanych przez
PIP i ITD

Zabezpieczenie
przed roszczeniami pracowników

Zastosowanie
korzystnego planu
pracy

Porządek w dokumentacji pracowniczej

Tachorules

Formularz kontaktowy

e-mail:

telefon:

adres:

nip:

biuro@tachorules.pl

+48 506 845 480

Michrów 45a, 05-652 Pniewy k. Grójca

7971889764

 

© 2019 Tachorules. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności